منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » سیستم های قدرت

کتاب کلید های فشار ضعیف

کلید های فشار ضعیف

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب بهره برداری DSCیوکوگاوا CS3000

بهره برداری DSCیوکوگاوا CS3000

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلددوم

حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلددوم

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل المسائل بررسی سیستم های قدرت

حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلد اول

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب بازاربرق و اقتصاد درسیستم های قدرت

بازاربرق و اقتصاد درسیستم های قدرت

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب حل المسائل سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول

حل المسائل سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول

ناشر: انتشارات سروش پایا
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت

تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت

ناشر: انتشارات مهرجرد
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب همه چیز دباررۀ SERVO

همه چیز دباررۀ SERVO

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سایزینگ و حفاظت کابل

راهنمای سایزینگ و حفاظت کابل

ناشر: انتشارات سروش پایا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب رله گذاری حفاظتی سیستم های تولید توان

رله گذاری حفاظتی سیستم های تولید توان

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب رله ها و حفاظت سیستم های قدرت

رله ها و حفاظت سیستم های قدرت

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان