منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی برق » سیستم های قدرت

کتاب طراحی جامع پست های فشار قوی

طراحی جامع پست های فشار قوی

ناشر: انتشارات نوربخش
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی

خودآموز نصب و راه اندازی پشت بام خورشیدی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۹۰۰ تومان

کتاب بهره برداری عملی سیستم های قدرت

بهره برداری عملی سیستم های قدرت

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کلید های فشار ضعیف

کلید های فشار ضعیف

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشارقوی برق

تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشارقوی برق

ناشر: قدیس
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بهره برداری DSCیوکوگاوا CS3000

بهره برداری DSCیوکوگاوا CS3000

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلددوم

حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلددوم

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب حل المسائل بررسی سیستم های قدرت

حل المسائل بررسی سیستم های قدرت جلد اول

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب بازاربرق و اقتصاد درسیستم های قدرت

بازاربرق و اقتصاد درسیستم های قدرت

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل المسائل سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول

حل المسائل سیستم های قدرت الکتریکی جلد اول

ناشر: انتشارات سروش پایا
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت

تشریح مسائل مبانی اقتصادی سیستم قدرت

ناشر: انتشارات مهرجرد
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان های بلند

تاسیسات برقی ومکانیکی ساختمان های بلند

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی مونتاژ تجهیزات و بهره برداری نیروگاه های اتمی برق

اصول طراحی مونتاژ تجهیزات و بهره برداری نیروگاه های اتمی برق

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب همه چیز دباررۀ SERVO

همه چیز دباررۀ SERVO

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سایزینگ و حفاظت کابل

راهنمای سایزینگ و حفاظت کابل

ناشر: انتشارات سروش پایا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان