منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » رادار

کتاب مبانی z-wave

مبانی z-wave

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مخابرات بی سیم و سیار

اصول مخابرات بی سیم و سیار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سیستم رادار - ویرایش سوم

مقدمه ای بر سیستم رادار - ویرایش سوم جلد اول

ناشر: آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول سیستمهای راداری

اصول سیستمهای راداری

ناشر: انتشارات نهر دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب رادار

رادار

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری

آشکار سازی رادار و سیستم های رد گیری

ناشر: انتشارات فنی حسینیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۶۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار 1 هیت (ویراست هفتم)

تشریح کامل مسایل تحلیل مهندسی مدار 1 هیت (ویراست هفتم)

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مخابرات نوری (فیبر، کابل و ادوات)

مخابرات نوری (فیبر، کابل و ادوات)

ناشر: انتشارات چکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۲۰ تومان

کتاب فیبر نوری (فناوری فیبر تا منازل)

فیبر نوری (فناوری فیبر تا منازل)

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب رهیافت حل مسئله در مخابرات 1

رهیافت حل مسئله در مخابرات 1

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب فیبر نوری (آزمایش و اندازه گیری)

فیبر نوری (آزمایش و اندازه گیری)

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی (مدلسازی و تحلیل)

خطوط انتقال فعال در مخابرات الکترونیکی (مدلسازی و تحلیل)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۸۸۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی پروکیس

تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی پروکیس

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های مخابراتی (ویراست پنجم)

سیستم های مخابراتی (ویراست پنجم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ شانموگام

تشریح کامل مسائل سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ شانموگام

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

سیستم های مخابراتی دیجیتال و آنالوگ

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان