منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » آنتن

کتاب آنتن برای تمام کاربرها

آنتن برای تمام کاربرها

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری آنتن 2

تئوری آنتن 2

ناشر: اندیشه های گوهر بار
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آنتن برای تمام کاربرها

آنتن برای تمام کاربرها

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی و نصب آنتن مرکزی تلفن سانترال

طراحی و نصب آنتن مرکزی تلفن سانترال

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مخابرات بی سیم و سیار

اصول مخابرات بی سیم و سیار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آنت ها و کاربردهای آن

آنتن ها و کاربردهای آن

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت: ۳,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی آنتن

تحلیل و طراحی آنتن

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آنتن های میکرواستریپ

آنتن های میکرواستریپ

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب آنت های هوشمند

آنتن های هوشمند

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب تئوری آنتن

تئوری آنتن

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان