منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی برق » آنتن

کتاب آنتن برای تمام کاربرها

آنتن برای تمام کاربرها

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری آنتن 2

تئوری آنتن 2

ناشر: اندیشه های گوهر بار
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آنتن برای تمام کاربرها

آنتن برای تمام کاربرها

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و نصب آنتن مرکزی تلفن سانترال

طراحی و نصب آنتن مرکزی تلفن سانترال

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب اصول مخابرات بی سیم و سیار

اصول مخابرات بی سیم و سیار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

اصول مهندسی مایکروویو و آنتن

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آنت ها و کاربردهای آن

آنتن ها و کاربردهای آن

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی آنتن

تحلیل و طراحی آنتن

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب آنتن های میکرواستریپ

آنتن های میکرواستریپ

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آنت های هوشمند

آنتن های هوشمند

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تئوری آنتن

تئوری آنتن

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی پروکیس

تجزیه و تحلیل مسائل سیستم های مخابراتی پروکیس

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی سیستم های مخابراتی

اصول و مبانی سیستم های مخابراتی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب آنتن های هوشمند

آنتن های هوشمند

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان