منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » فضاهای امن

کتاب مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مکان های امن

مکان های امن

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب امنیت شهری

امنیت شهری

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن

ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:

قیمت: ۵,۲۰۰ تومان

کتاب شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان