منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » فضاهای امن

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری (طراحی فضاهای امن شهری)

راهنمای طراحی فضاهای شهری (طراحی فضاهای امن شهری)

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

مدرنیته و تحولات فضای عمومی شهری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی فضاهای امن عمومی در کلان شهرها از منظر پدافند غیرعامل

مبانی طراحی فضاهای امن عمومی در کلان شهرها از منظر پدافند غیرعامل

ناشر: انتشارات جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب مکان های امن

مکان های امن

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب طراحی عاری از جرم - ایجاد منطقه های امن و پایدار

طراحی عاری از جرم - ایجاد منطقه های امن و پایدار

ناشر: انتشارات میزان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

سرمایه اجتماعی و امنیت انتظامی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب امنیت شهری

امنیت شهری

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن

ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن

ناشر: انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهر سازی و معماری
نویسنده:

قیمت : ۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۶۸۰ تومان

کتاب شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

شهر، حاشیه و امنیت اجتماعی

ناشر: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب اسکان غیر رسمی و امنیت تصرف زمین

اسکان غیر رسمی و امنیت تصرف زمین

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب ساختمان داده ها در C

ساختمان داده ها در C

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان