منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » انتقال گرما

کتاب انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت هدایتی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل هدایت گرمایی (حرارتی)

راهنمای مسائل هدایت گرمایی (حرارتی)

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هدایت گرمایی (حرارتی)

هدایت گرمایی (حرارتی)

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی انتقال گرما و جرم

مبانی انتقال گرما و جرم

ناشر: آوند دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی با FlexPDE

انتقال حرارت هدایتی با FlexPDE

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی مبادله کن های گرما

طراحی مبادله کن های گرما

ناشر: انتشارات فن آذر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی مبدل های حرارتی - به همراه آموزش نرم افزار Aspen B-JAC

طراحی مبدل های حرارتی - به همراه آموزش نرم افزار Aspen B-JAC

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب هدایت حرارتی - ویرایش سوم

هدایت حرارتی - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال گرما (حل)

انتقال گرما (حل)

ناشر: انتشارات علوم کاربردی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان