منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » انتقال گرما

کتاب انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت هدایتی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب هدایت گرمایی (حرارتی)

هدایت گرمایی (حرارتی)

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی انتقال گرما و جرم

مبانی انتقال گرما و جرم

ناشر: آوند دانش
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب هدایت حرارتی - ویرایش سوم

هدایت حرارتی - ویرایش سوم

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان