منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » انتقال گرما

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب انتخاب بویلر (چاپ چهارم)

انتخاب بویلر (چاپ چهارم)

ناشر: انتشارات سینه سرخ
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی(جلد دوم)

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی(جلد دوم)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۳۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی (جلد اول)

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۱۵۰ تومان

کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت,حرارت و جرم(جلد دوم)

مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت,حرارت و جرم(جلد دوم)

ناشر: انتشارات آوند دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت هدایتی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

انتقال حرارت هدایتی با FIexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

جریان سیال و انتقال حرارت با FlexPDE

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل هدایت گرمایی (حرارتی)

راهنمای مسائل هدایت گرمایی (حرارتی)

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هدایت گرمایی (حرارتی)

هدایت گرمایی (حرارتی)

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی انتقال گرما و جرم

مبانی انتقال گرما و جرم

ناشر: آوند دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی با FlexPDE

انتقال حرارت هدایتی با FlexPDE

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی مبادله کن های گرما

طراحی مبادله کن های گرما

ناشر: انتشارات فن آذر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان