منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » انتقال گرما

کتاب مرجع کامل انتقال حرارت

مرجع کامل انتقال حرارت

ناشر: مرکز نشر جهش
نویسنده:

قیمت : ۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل انتقال جرم

مرجع کامل انتقال جرم

ناشر: مرکز نشر جهش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مدل سازی ریاضی پدیده های انتقال

مبانی مدل سازی ریاضی پدیده های انتقال

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانال ها و میکروکانال ها

انتقال حرارت و جریان سیال در مینی کانال ها و میکروکانال ها

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح مسایل انتقال حرارت (ویرایش 10)

تشریح مسایل انتقال حرارت (ویرایش 10)

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب انتقال گرمای جا به جایی (ویراست چهارم)

انتقال گرمای جا به جایی (ویراست چهارم)

ناشر: علوم پویا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب خشک کردن,اصول,کاربرد و طراحی

خشک کردن,اصول,کاربرد و طراحی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب انتخاب بویلر (چاپ چهارم)

انتخاب بویلر (چاپ چهارم)

ناشر: انتشارات سینه سرخ
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی(جلد دوم)

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی(جلد دوم)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۳۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی (جلد اول)

تشریح کامل مسائل انتقال گرما با نگرش کاربردی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۱۵۰ تومان

کتاب مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت,حرارت و جرم(جلد دوم)

مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت,حرارت و جرم(جلد دوم)

ناشر: انتشارات آوند دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت هدایتی

انتقال حرارت هدایتی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب انتقال حرارت جابجایی

انتقال حرارت جابجایی

ناشر: انتشارات پویش اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان