منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » برنامه ریزی شهری

کتاب برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک

برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب مصوبات شورای اسلامی شهرها

مصوبات شورای اسلامی شهرها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب ارزیابی ریسک در برنامه ریزی شهری مخاطرات مرکب و روابط آنها

ارزیابی ریسک در برنامه ریزی شهری مخاطرات مرکب و روابط آنها

ناشر: انتشارات ویهان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ واژگان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

فرهنگ واژگان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی مسکن پایدار

برنامه ریزی مسکن پایدار

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تعاریف و مفاهیم تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تعاریف و مفاهیم تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب نظریه پیچیدگی،شهرو برنامه ریزی شهری

نظریه پیچیدگی،شهرو برنامه ریزی شهری

ناشر: انتشارات پاپلی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کالیبره نمودن نرم افزار های مهندسی ترافیک(5 جلدی)

کالیبره نمودن نرم افزار های مهندسی ترافیک(5 جلدی)

ناشر: انتشارات آوای فهیم
نویسنده:

قیمت : ۶۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۹,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار در شهر سازی

کاربرد آمار در شهر سازی

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی و آمایش سرزمین (مبانی و اصول)

برنامه ریزی و آمایش سرزمین (مبانی و اصول)

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی یک اجتماع خوب 0نوشهرگرایی در تئوری و عمل)

برنامه ریزی یک اجتماع خوب (نوشهرگرایی در تئوری و عمل)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۳۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل

برنامه ریزی توسعه منطقه ای از نظریه تا عمل

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای بایوفیلیک (الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری )

شهرهای بایوفیلیک (الحاق طبیعت در طراحی و برنامه ریزی شهری )

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

اصول طراحی و برنامه ریزی شهر عقل مدار

ناشر: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان