منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » طراحی تیرها و سقف ها

کتاب دستورالعمل طراحی واجرای سقف های تیرچه و بلوک نشریه شماره 543

دستورالعمل طراحی واجرای سقف های تیرچه و بلوک نشریه شماره 543

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

طراحی سازه های موقت

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ سقف کرمیت

پرسش و پاسخ سقف کرمیت

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان

کتاب سقف های سبک شیشه ای

سقف های سبک شیشه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان