منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » طراحی تیرها و سقف ها

کتاب فیلم آموزشی سقف های بتنی پس کشیده

فیلم آموزشی سقف های بتنی پس کشیده

ناشر: موسسه آموزشی و مهندسی 808
نویسنده:

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل طراحی واجرای سقف های تیرچه و بلوک نشریه شماره 543

دستورالعمل طراحی واجرای سقف های تیرچه و بلوک نشریه شماره 543

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

طراحی سازه های موقت

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نازک کاری در ساختمان و دستورالعمل اجرایی

نازک کاری در ساختمان و دستورالعمل اجرایی

ناشر: نشر مقدس
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب سبک سازی ساختمان

سبک سازی ساختمان

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ سقف کرمیت

پرسش و پاسخ سقف کرمیت

ناشر: انتشارات کرمیت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰۰ تومان

کتاب جداول طراحی تیرهای مرکب

جداول طراحی تیرهای مرکب

ناشر: انتشارات پرتونگار
نویسنده:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب سقف های سبک شیشه ای

سقف های سبک شیشه ای

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان