منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » آزمون دادگستری

کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک ( با پاسخ آن ها)

مسائل ثبتی اسناد و املاک ( با پاسخ آن ها)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی داد گستری و قوه قضائیه - راه و ساختمان

درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی داد گستری و قوه قضائیه - راه و ساختمان

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مرجع آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری

مرجع آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۱,۴۰۰ تومان

کتاب عناصر شفاف پوستۀ خارجی ساختمان

عناصر شفاف پوستۀ خارجی ساختمان

ناشر: خانه پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی رشته امور بیمه جلد 9

راهنمای تشریحی آزمونهای کارشناسی رسمی رشته امور بیمه جلد 9

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی رشته امور بازرگانی جلد 8

راهنمای تشریحی آزمون های کارشناسی رسمی رشته امور بازرگانی جلد 8

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان