منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » آزمون دادگستری

کتاب آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

ناشر: آی نماد
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسان رسمی تاسیسات ساختمان(برق و مکانیک)

آزمون کارشناسان رسمی تاسیسات ساختمان(برق و مکانیک)

ناشر: آی نماد
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع آزمون های کارشناسی رسمی (قوه قضاییه,دادگستری) ویرایش دوم

مرجع آزمون های کارشناسی رسمی (قوه قضاییه,دادگستری) ویرایش دوم

ناشر: نشر عمران سرا
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب دوم:مبحث تاسیسات صنعتی ساختمان

کتاب دوم:مبحث تاسیسات صنعتی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک ( با پاسخ آن ها)

مسائل ثبتی اسناد و املاک ( با پاسخ آن ها)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب عناصر شفاف پوستۀ خارجی ساختمان

عناصر شفاف پوستۀ خارجی ساختمان

ناشر: خانه پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان