منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » آزمون دادگستری

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ساختمانی)

مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ساختمانی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ثبتی و املاکی)

مرجع کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه (مباحث ثبتی و املاکی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

قوانین، مقررات و مباحث عمومی آزمون های کارشناسی رسمی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

آزمون کارشناس رسمی برق,ماشین و تاسیسات کارخانجات

ناشر: آی نماد
نویسنده:

قیمت : ۵۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۴۰۰ تومان

کتاب نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

نگاه حرفه ای به آزمون کارشناسی رسمی (قوه قضائیه و دادگستری)

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون کارشناسان رسمی تاسیسات ساختمان(برق و مکانیک)

آزمون کارشناسان رسمی تاسیسات ساختمان(برق و مکانیک)

ناشر: آی نماد
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع آزمون های کارشناسی رسمی (قوه قضاییه,دادگستری) ویرایش دوم

مرجع آزمون های کارشناسی رسمی (قوه قضاییه,دادگستری) ویرایش دوم

ناشر: نشر عمران سرا
نویسنده:

قیمت : ۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب دوم:مبحث تاسیسات صنعتی ساختمان

کتاب دوم:مبحث تاسیسات صنعتی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان