منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » فیزیک و شیمی هسته ای

کتاب آنالیز راکتور هسته ای

آنالیز راکتور هسته ای

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب فناوری بستر سیال در فرآوری مواد

فناوری بستر سیال در فرآوری مواد

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی علوم هسته ای

مبانی علوم هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی پرتوداروهای پوزیترون دهنده

مبانی پرتوداروهای پوزیترون دهنده

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش های هسته ای

کاربردهای عملیاتی رادیواکتیویته و تابش های هسته ای

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب آشنایی با مواد لیانی و کاربردهای آن

آشنایی با مواد لیانی و کاربردهای آن

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شیمی هسته ای نوین

شیمی هسته ای نوین

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

نقش ریز مغذی های معدنی در سلامت

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

مکانیک کوانتومی

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مبانی علم مواد در اثر تابش

مبانی علم مواد در اثر تابش

ناشر: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان