منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » زنجیره تامین

کتاب مدیریت ریسک زنجیره تامین

مدیریت ریسک زنجیره تامین

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب زنجیره تامین خدمت

زنجیره تامین خدمت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره تامین پایدار

مدیریت زنجیره تامین پایدار

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات حفیظ
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره خرید و تامین

مدیریت زنجیره خرید و تامین

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۰۲۰ تومان

کتاب راهنمای مدیریت زنجیره تأمین

راهنمای مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک زنجیرۀ تأمین

مدیریت استراتژیک زنجیرۀ تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب اثر شلاقی در زنجیره های تأمین

اثر شلاقی در زنجیره های تأمین

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین

سیستم های شناسایی و ردیابی خودکار در مدیریت زنجیره تامین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳,۶۵۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۲۸۵ تومان

کتاب مباحث منتخب در مدیریت زنجیرۀ تأمین

مباحث منتخب در مدیریت زنجیرۀ تأمین

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین

نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی و کنترل زنجیره تامین - رویکردی کمی

طراحی و کنترل زنجیره تامین - رویکردی کمی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب یکپارچگی و افزایش بهره وری - در لجستیک و زنجیره تأمین

یکپارچگی و افزایش بهره وری - در لجستیک و زنجیره تأمین

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان