منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت خرید

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت بازاریابی

2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت خرید و اصول انبارداری (مفاهیم کاربردی . واردات صادرات)

مدیریت خرید و اصول انبارداری (مفاهیم کاربردی . واردات صادرات)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی مدیریت کالا

راهنمای کاربردی مدیریت کالا

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب سیستم های خرید - مدیریت انبار داری و توزیع

سیستم های خرید - مدیریت انبار داری و توزیع

ناشر: انتشارات بیان هدایت نور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های کاربردی خرید

سیستم های کاربردی خرید

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب پشت پردۀ خرید

پشت پردۀ خرید

ناشر: انتشارات کلک سیمین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مأمور خرید

مأمور خرید

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت خرید و سفارشات خارجی

مدیریت خرید و سفارشات خارجی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان