منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب درک بازاریابی دیجیتال

درک بازاریابی دیجیتال

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مفاهیم کلیدی در بازاریابی

مفاهیم کلیدی در بازاریابی

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی برند

مدیریت راهبردی برند

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی الکترونیکی

بازاریابی الکترونیکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی هویت برند

طراحی هویت برند

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تفکر طراحان برای برند

تفکر طراحان برای برند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب دانش برندینگ درعمل

دانش برندینگ درعمل

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب برند سازی در بخش عمومی

برند سازی در بخش عمومی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب رازهای موفقیت برند

رازهای موفقیت برند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب حس برند

حس برند

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی جهانی

بازاریابی جهانی

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب THE VIBE هر آنچه برندها نیاز دارند

THE VIBE هر آنچه برندها نیاز دارند

ناشر: انتشارات نیازدانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان