منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب بازاریابی اسلامی

بازاریابی اسلامی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب متریک های بازاریابی

متریک های بازاریابی

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی 2016

مدیریت بازاریابی 2016

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب دیدگاه های اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

دیدگاه های اسلامی در بازاریابی و رفتار مصرف کننده

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری

مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول فروش

اصول فروش

ناشر: انتشارات تمدن علمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی مراکز خرید و مال ها

بازاریابی مراکز خرید و مال ها

ناشر: انتشارات تمدن علمی
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب نوآفرینی

نوآفرینی

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب تبلیغات پنهان در بازاریابی

تبلیغات پنهان در بازاریابی

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب یادداشتهای معلم بازاریابی

یادداشتهای معلم بازاریابی

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تست مامان

تست مامان

ناشر: انتشارات بانژ
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

رفتار مصرف کننده (خریدن,داشتن و بودن)

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت بازاریابی

مدیریت بازاریابی

ناشر: انتشارات کتاب آیلار
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی و برند

ارتباطات بازاریابی و برند

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان