منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب بازار پژوهی

بازار پژوهی

ناشر: انتشارات دنیای اقتصاد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب بازاریابی فروش فروشگاهی (خرده فروشگاهی)

بازاریابی فروش فروشگاهی (خرده فروشگاهی)

ناشر: انتشارات علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ارتباطات یکپارچه بازاریابی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نه به نه در فروش بیمه های عمر

نه به نه در فروش بیمه های عمر

ناشر: نسل نواندیش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۹۰۰ تومان

کتاب 100 ایده برتر فروش (فروش مبتنی بر نورومارکتینگ)

100 ایده برتر فروش (فروش مبتنی بر نورومارکتینگ)

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب ارتباطات بازاریابی

ارتباطات بازاریابی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی

تحقیقات بازاریابی کاربردی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مدل اسپین در فروش فروش بر پایۀ نیمکرۀ چپ مغز

مدل اسپین در فروش فروش بر پایۀ نیمکرۀ چپ مغز

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب تحقیقات بزاریابی (نگرشی کاربردی)

تحقیقات بازاریابی(نگرشی کاربردی)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی ویروسی و شبکه های اجتماعی

بازاریابی ویروسی و شبکه های اجتماعی

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شهرت خود را بسازید

شهرت خود را بسازید

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آگهی نویسی متقاعدکننده

آگهی نویسی متقاعدکننده

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب بازاریابی خدمات مالی

بازاریابی خدمات مالی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان