منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » بازاریابی

کتاب تحقیقات بازاریابی کاربردی

تحقیقات بازاریابی کاربردی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب مدل اسپین در فروش فروش بر پایۀ نیمکرۀ چپ مغز

مدل اسپین در فروش فروش بر پایۀ نیمکرۀ چپ مغز

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب تحقیقات بزاریابی (نگرشی کاربردی)

تحقیقات بازاریابی(نگرشی کاربردی)

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی ویروسی و شبکه های اجتماعی

بازاریابی ویروسی و شبکه های اجتماعی

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شهرت خود را بسازید

شهرت خود را بسازید

ناشر: بازاریابی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آگهی نویسی متقاعدکننده

آگهی نویسی متقاعدکننده

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بازاریابی خدمات مالی

بازاریابی خدمات مالی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته

مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 2

بازارها و نهادهای مالی جلد 2

ناشر: بورس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب بازارها و نهادهای مالی جلد 1

بازارها و نهادهای مالی جلد 1

ناشر: بورس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب استراتژی های اثربخش تبلیغات برای کسب و کار شما

استراتژی های اثربخش تبلیغات برای کسب و کار شما

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب مقدم (راهنمای تجارت و صنایع ایران)

راهنمای تجارت و صنایع ایران (کتاب مقدم)

ناشر: انتشارات راهیان بازاریابی مقدم
نویسنده:

قیمت : ۱۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵۱,۰۰۰ تومان

کتاب بازاریابی در صنعت مهمان نوازی و گردشگری

بازاریابی در صنعت مهمان نوازی و گردشگری

ناشر: انتشارات کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان