منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت استراتژیک

کتاب استراتژی مسیریابی  برند (با رویکرد برندسازی دیجیتال)

استراتژی مسیریابی برند (با رویکرد برندسازی دیجیتال)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت کمی (جلد اول)

مدیریت کمی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

مدیریت استراتژیک نوآوری تکنولوژیک

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تفکر و مدیریت استراتژیک:تئوری و عمل

تفکر و مدیریت استراتژیک:تئوری و عمل

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک (کاربردی)

مدیریت استراتژیک (کاربردی)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته (ویژه آزمون دکتری تخصصی مدیریت)

مرجع کامل مدیریت استراتژیک پیشرفته (ویژه آزمون دکتری تخصصی مدیریت)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب استراتژی های نظریه پردازی

استراتژی های نظریه پردازی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب mbaبه زبان ساده

mbaبه زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب استراتژی رقابتی

استراتژی رقابتی

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۵,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۹۰ تومان

کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان