منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت استراتژیک

کتاب mbaبه زبان ساده

mbaبه زبان ساده

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

مدیریت استراتژیک و مزیت رقابتی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

بنیان ناسازنماهای مدیریت استراتژیک

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب استراتژی رقابتی

استراتژی رقابتی

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات آتی نگر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۵,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۹۰ تومان

کتاب برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۵۸۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

مدیریت استراتژیک مالی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب بازاریابی استراتژیک: نگرشی کاربردی

بازاریابی استراتژیک: نگرشی کاربردی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار - جلد دوم

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار - جلد دوم

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار - جلد اول

مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار - جلد اول

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک - نظریه ها و کاربردها

مدیریت استراتژیک - نظریه ها و کاربردها

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تکنولوژی - رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

مدیریت تکنولوژی - رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی استراتژی

فرهنگ جیبی استراتژی

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۹۷۰ تومان

کتاب استراتژی: نمایی 360 درجه

استراتژی: نمایی 360 درجه

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان