منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت استراتژیک

کتاب راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

راهنمای برنامه ریزی استراتژیک

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب استراتژی رقابتی

استراتژی رقابتی

ناشر: انتشارات رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک مالی

مدیریت استراتژیک مالی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب بازاریابی استراتژیک: نگرشی کاربردی

بازاریابی استراتژیک: نگرشی کاربردی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت تکنولوژی - رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

مدیریت تکنولوژی - رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جیبی استراتژی

فرهنگ جیبی استراتژی

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۳۰۰ تومان

کتاب استراتژی: نمایی 360 درجه

استراتژی: نمایی 360 درجه

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کنترل استراتژیک

کنترل استراتژیک

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب هوش استراتژیک

هوش استراتژیک

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان