منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » دکتری مدیریت

کتاب تافل دکتری - آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته

تافل دکتری - آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب دانش مسایل روز

دانش مسایل روز

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب دانش مسائل روز

دانش مسائل روز

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (بخش دوم)

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (بخش دوم)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب بانک آزمون GMAT - جدید

بانک آزمون GMAT - جدید

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان