منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » دکتری مدیریت

کتاب استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی

ناشر: انتشارات دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب راهنما جامع آزمون تافل دکتری

راهنما جامع آزمون تافل دکتری

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم انسانی 92 - 90

استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم انسانی 92 - 90

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب دکتری Ph.D - زبان انگلیسی - رتبه یک آزمون دکتری

دکتری Ph.D - زبان انگلیسی - رتبه یک آزمون دکتری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان