منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » دکتری مدیریت

کتاب تافل دکتری - آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته

تافل دکتری - آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۹۶۰ تومان

کتاب نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

نکات و مفاهیم تحقیق در عملیات

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب دانش مسایل روز

دانش مسایل روز

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب 2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

2000 سوال چهار گزینه ای استعداد تحصیلی GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب دانش مسائل روز

دانش مسائل روز

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (بخش دوم)

GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت (بخش دوم)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب بانک آزمون GMAT - جدید

بانک آزمون GMAT - جدید

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کنکور دکتری - آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (جلد اول) . سال 90

کنکور دکتری - آزمون عمومی دکتری نیمه متمرکز (جلد اول) . سال 90

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان