منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » ارشد مدیریت

کتاب کارشناسی ارشد - بازاریابی

کارشناسی ارشد - بازاریابی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مقدمات)

زبان تخصصی مدیریت (جلد اول: مفاهیم پایه)

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - زبان تخصصی ویژه مدیریت و مدیریت اجرایی

کارشناسی ارشد - زبان تخصصی ویژه مدیریت و مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - مجموعه سؤالات دروس مشترک آرمون های 92-75 (جلد یکم)

کارشناسی ارشد - مجموعه سؤالات دروس مشترک آرمون های 92-75 (جلد یکم)

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۱۵۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - مجموعه سؤالات دروس تخصصی آزمون های 93-83 (جلد دوم)

کارشناسی ارشد - مجموعه سؤالات دروس تخصصی آزمون های 93-83 (جلد دوم)

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - اقتصاد خرد و کلان

کارشناسی ارشد - اقتصاد خرد و کلان

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

زبان تخصصی مدیریت بازرگانی بازاریابی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT)

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۹۶۰ تومان

کتاب زبان و ادبیات فارسی - آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

زبان و ادبیات فارسی - آمادگی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب نظریه های عمومی مدیریت

نظریه های عمومی مدیریت

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ریاضیات عمومی فنی مهندسی رشته MBA

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کنکور کارشناسی ارشد - کتاب جامع تحقیق در عملیات

کنکور کارشناسی ارشد - کتاب جامع تحقیق در عملیات

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب نظریه های عمومی سازمان و مدیریت - و درک به زبان فارسی

نظریه های عمومی سازمان و مدیریت - و درک به زبان فارسی

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد دوم)

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد اول)

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان (جلد اول)

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان