منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مقاومت پیشرفته

کتاب حفاری انحرافی پیشرفته

حفاری انحرافی پیشرفته

ناشر: انتشارات شرکت ملی نفت ایران
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته

تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته

ناشر: علوم پویا
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آیروالاستیسیتۀ کاربردی

آیروالاستیسیتۀ کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مکانیک محیط های پیوسته

مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری پایداری ارتجاعی

تئوری پایداری ارتجاعی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته تئوری و کاربرد

الاستیسیته تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته

الاستیسیته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

الاستیسیته نظری و کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان