منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مقاومت پیشرفته

کتاب حفاری انحرافی پیشرفته

حفاری انحرافی پیشرفته

ناشر: انتشارات شرکت ملی نفت ایران
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته

تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته

ناشر: انتشارات علوم پویا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آیروالاستیسیتۀ کاربردی

آیروالاستیسیتۀ کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مکانیک محیط های پیوسته

مکانیک محیط های پیوسته

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری پایداری ارتجاعی

تئوری پایداری ارتجاعی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته تئوری و کاربرد

الاستیسیته تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته

الاستیسیته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

الاستیسیته نظری و کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته

حل مسائل اساسی تئوری الاستیسیته

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته و ژئومکانیک

الاستیسیته و ژئومکانیک

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی تئوری الاستیسیته

مبانی تئوری الاستیسیته ویرایش پنجم

ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان