منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مقاومت پیشرفته

کتاب حفاری انحرافی پیشرفته

حفاری انحرافی پیشرفته

ناشر: انتشارات شرکت ملی نفت ایران
نویسنده:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب آیروالاستیسیتۀ کاربردی

آیروالاستیسیتۀ کاربردی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

مقدمه ای بر ارتعاشات تصادفی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری پایداری ارتجاعی

تئوری پایداری ارتجاعی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته تئوری و کاربرد

الاستیسیته تئوری و کاربرد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

تئوری الاستیسیته و مدلسازی رفتار مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته

الاستیسیته

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

حل مسائل تئوری الاستیسیته اچ.ساد

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

الاستیسیته نظری و کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب الاستیسیته و ژئومکانیک

الاستیسیته و ژئومکانیک

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی تئوری الاستیسیته

مبانی تئوری الاستیسیته

ناشر: مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان