منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مهندسی سیستم

کتاب ارتعاشات سیستم های پیوسته

ارتعاشات سیستم های پیوسته

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب پویایی های سیستم

پویایی های سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

سیستم های صف - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم

مهندسی سیستم

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه صف

نظریه صف

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب پویایی های سیستم

پویایی های سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم

مهندسی سیستم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان