منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اصول مذاکره

کتاب کپسول مذاکره( فنون مذاکره کنندگان حرفه ای)

کپسول مذاکره( فنون مذاکره کنندگان حرفه ای)

ناشر: کلید آموزش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی

فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان