منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » اصول مذاکره

کتاب فنون مذاکره(اصول/کاربردها/ترفندها)

فنون مذاکره(اصول/کاربردها/ترفندها)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول مذاکره

اصول مذاکره

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب 53 اصل مذاکره

53 اصل مذاکره

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول،فنون،و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

اصول،فنون،و هنر مذاکره با نگرش بازار ایران

ناشر: بازاریابی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کپسول مذاکره( فنون مذاکره کنندگان حرفه ای)

کپسول مذاکره( فنون مذاکره کنندگان حرفه ای)

ناشر: کلید آموزش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی

فرآیند مذاکره و تحقق معاملات بین المللی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

مدیریت تعارض و مذاکره (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان