منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » اصول مذاکره

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: آها
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان