منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت صنعتی

کتاب پژوهشنامه مدیریت 9 - مدیریت صنعتی

پژوهشنامه مدیریت 9 - مدیریت صنعتی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی

پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های صف

سیستم های صف

ناشر: انتشارات حامی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری

هوش تجاری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی فرآیند

برنامه ریزی فرآیند

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی

مدیریت مهندسی

ناشر: انتشارات دانایی توانایی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و سازماندهی

مدیریت و سازماندهی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب دوره عمر سازمان

دوره عمر سازمان

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق

اخلاق مهندسی و مهندسی اخلاق

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب اصول کاربردی مهندسی ارزش

اصول کاربردی مهندسی ارزش

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان