منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت صنعتی

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی  پلتفرمی برای معماری کسب و کار

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و کار

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی صنایع

مصاحبه حضوری تخصصی مهندسی صنایع

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی صنعتی

مدیریت راهبردی صنعتی

ناشر: سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 9 - مدیریت صنعتی

پژوهشنامه مدیریت 9 - مدیریت صنعتی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 11 - مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

پژوهشنامه مدیریت 11 - مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی

پژوهشنامه مدیریت 4 - روانشناسی سازمانی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب سیستم های صف

سیستم های صف

ناشر: انتشارات حامی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب هوش تجاری

هوش تجاری

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی فرآیند

برنامه ریزی فرآیند

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه مهارتهای مدیران

توسعه مهارتهای مدیران

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی جانشین پروری اثر بخش

برنامه ریزی جانشین پروری اثر بخش

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی

مدیریت مهندسی

ناشر: انتشارات دانایی توانایی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت و سازماندهی

مدیریت و سازماندهی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب دوره عمر سازمان

دوره عمر سازمان

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان