منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب رهبری در سازمان ها (موضوعات جاری و روندهای کلیدی)

رهبری در سازمان ها (موضوعات جاری و روندهای کلیدی)

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب فیزیک برند (برندها چگونه برباورها و رفتارهای ما تاثیر میگذارند؟)

فیزیک برند (برندها چگونه برباورها و رفتارهای ما تاثیر میگذارند؟)

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم ها و روش ها

مهندسی سیستم ها و روش ها

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مسئولیت پذیری و به پا خاستن برای تغییر

مسئولیت پذیری و به پا خاستن برای تغییر

ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب دستاورد اجرا

دستاورد اجرا

ناشر: مطالعات استراتژیک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی داشبورد (مباحث کلان مدیریتی و تصمیم گیری کلان)

اصول طراحی داشبورد (مباحث کلان مدیریتی و تصمیم گیری کلان)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت ریسک مفاهیم و تکنیک ها

مدیریت ریسک مفاهیم و تکنیک ها

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت

مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت

ناشر: رویای سبز
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب بهبود سازمان:مدل های تشخیص

بهبود سازمان:مدل های تشخیص

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب شتاب دهی و شتاب دهندگان استارت آپ ها

شتاب دهی و شتاب دهندگان استارت آپ ها

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی

تکنیک های ساده و کاربردی در تحلیل بنیادی

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری (مفاهیم و ابزارها)

مدیریت ارتباط با مشتری (مفاهیم و ابزارها)

ناشر: انتشارات یاد عارف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (حل مسائل پیشرفته و کاربردی)

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (حل مسائل پیشرفته و کاربردی)

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان