منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ابزارهای مدیریت و سرپرستی

ابزارهای مدیریت و سرپرستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب مدیریت بحران با رویکرد : طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت اجتماعی

مدیریت بحران با رویکرد : طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و امنیت اجتماعی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب مبانی برنامه ریزی و اجرا در مدیریت بحران

مبانی برنامه ریزی و اجرا در مدیریت بحران

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت برند به زبان ساده

مدیریت برند به زبان ساده

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب سختی کارهای سخت

سختی کارهای سخت

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۳۵۰ تومان

کتاب مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی

مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه واحد همسایگی

توسعه واحد همسایگی

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تئوری مدیریت خوانش انتقادی و بازتابی

تئوری مدیریت خوانش انتقادی و بازتابی

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعۀ منطقه ای با تاکید برایران

مدیریت توسعۀ منطقه ای با تاکید برایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت یک پارچه و هوشمند بحران

مدیریت یک پارچه و هوشمند بحران

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت دانش رهیافتی نوین در آموزش پزشکی

مدیریت دانش رهیافتی نوین در آموزش پزشکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مراجع در مقاله ها وپایان نامه هابا endnote

مدیریت مراجع در مقاله ها وپایان نامه هابا endnote

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای سنجش روایی وپایایی در پژوهش های فرهنگی واجتماعی

راهنمای سنجش روایی وپایایی در پژوهش های فرهنگی واجتماعی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان