منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب شیوه تویوتا(14اصل مدیریت بزرگترین خودروساز جهان)

شیوه تویوتا(14اصل مدیریت بزرگترین خودروساز جهان)

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان

کتاب روان شناسی سازمانی برای مدیران

روان شناسی سازمانی برای مدیران

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادر

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد اوراق بهادر

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت مراکز پیش دبستانی

مدیریت مراکز پیش دبستانی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه های روابط بین الملل

نظریه های روابط بین الملل

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب کار آفرینی و تعاون

کار آفرینی و تعاون

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی(با نگاهی جامع بر اصول,نظریات,مکاتب وطبقه بندی ها)

مدیریت رفتار سازمانی(با نگاهی جامع بر اصول,نظریات,مکاتب وطبقه بندی ها)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل بنیادی,تکنیکال یا ذهنی؟

تحلیل بنیادی,تکنیکال یا ذهنی؟

ناشر: نشر چالش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

ناشر: انتشارات نسل نواندیش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۱۱۰ تومان

کتاب برنامه ریزی برای پایداری (ایجاد جامعه ای زیست پذیر.متعادل و اکولوژیک)

برنامه ریزی برای پایداری (ایجاد جامعه ای زیست پذیر.متعادل و اکولوژیک)

ناشر: انتشارات علوم اجتماعی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب فرهنگ جامع مدیریت

فرهنگ جامع مدیریت

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب قوی ترین نهاد خود را بیدار کنید

قوی ترین نهاد خود را بیدار کنید

ناشر: مترجم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۰۰ تومان

کتاب سازمان های اخلاقی در کسب و کار

سازمان های اخلاقی در کسب و کار

ناشر: انتشارات مجنون
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ناشر: انتشارات مجنون
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت کیفیت و بهره وری

مدیریت کیفیت و بهره وری

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان