منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب مدیریت فروش فروشگاهی

مدیریت فروش فروشگاهی

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تحول با رویکرد همبالی

مدیریت تحول با رویکرد همبالی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیرریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)

مدیرریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب پنج عینک آینده نگری (چگونه با کمک مدل Eltville آینده را بهتر پیش بینی و درک نمایییم)

پنج عینک آینده نگری (چگونه با کمک مدل Eltville آینده را بهتر پیش بینی و درک نمایییم)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب وب سرویس-مفاهیم و تکنیک ها

وب سرویس-مفاهیم و تکنیک ها

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

سازمانها:سیستمهای حقوقی و حقیقی و باز

ناشر: انتشارات کمال تربیت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب اصول مدیریت از زبان بزرگان (از کنفوسیوس تا وارن بافت)

اصول مدیریت از زبان بزرگان (از کنفوسیوس تا وارن بافت)

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

قیمت : ۲۲,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۴۳۰ تومان

کتاب شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان