منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

توسعه پایدار جامع با تاکید بر مدیریت و کارآفرینی سبز

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب ابزارهای مدیریت و سرپرستی

ابزارهای مدیریت و سرپرستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی برنامه ریزی و اجرا در مدیریت بحران

مبانی برنامه ریزی و اجرا در مدیریت بحران

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت برند به زبان ساده

مدیریت برند به زبان ساده

ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب سختی کارهای سخت

سختی کارهای سخت

ناشر: آریانا قلم
نویسنده:

قیمت: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی

مدیریت عملکرد راهبردهای کلیدی و راهنمای عملی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری مدیریت خوانش انتقادی و بازتابی

تئوری مدیریت خوانش انتقادی و بازتابی

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

استاندارد عملی مدیریت ریسک پروژه

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعۀ منطقه ای با تاکید برایران

مدیریت توسعۀ منطقه ای با تاکید برایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت دانش رهیافتی نوین در آموزش پزشکی

مدیریت دانش رهیافتی نوین در آموزش پزشکی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مراجع در مقاله ها وپایان نامه هابا endnote

مدیریت مراجع در مقاله ها وپایان نامه هابا endnote

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای سنجش روایی وپایایی در پژوهش های فرهنگی واجتماعی

راهنمای سنجش روایی وپایایی در پژوهش های فرهنگی واجتماعی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان