منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب مدیریت و تشکیلات کارگاهی

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

مدیریت سرمایه گذاری جلد4 (نظریه مدرن پرتفوی)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

کلیات بودجه ریزی در بنگاه های اقتصادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

تولید ناب (ماشینی که دنیا را تغییر داد)

قیمت : ۲۲,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۴۳۰ تومان

کتاب شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

شبکه های اجتماعی، آنالیز و ارزش ها

ناشر: انتشارات علوم رایانه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون مدیریت

اصول و فنون مدیریت

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی و مدیریت ساخت(خوردگی و روشهای مقابله با آن در سازه -فلز)

مهندسی و مدیریت ساخت(خوردگی و روشهای مقابله با آن در سازه -فلز)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مدیریت دانش

مقدمه ای بر مدیریت دانش

ناشر: انتشارات ندای آریانا
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت اطلاعات و منابع علمی (بر اساس برنامه کاربردی مندلی)

مدیریت اطلاعات و منابع علمی (بر اساس برنامه کاربردی مندلی)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت فناوری اطلاعات سبز

مدیریت فناوری اطلاعات سبز

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

مبانی و مفاهیم مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ناشر: انتشارات ترجمان خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب رهبری در سازمان ها (موضوعات جاری و روندهای کلیدی)

رهبری در سازمان ها (موضوعات جاری و روندهای کلیدی)

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

سازمان مدیریت بحران درس هایی از ایران و جهان

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان