منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » مدیریت

کتاب قضایای موردی نظریه های مدیریت

قضایای موردی نظریه های مدیریت

ناشر: نشر فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب مبانی مدیریت بحران در شهر

مبانی مدیریت بحران در شهر

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۶۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی مدیریت (ویراست یازدهم)

سیستم های اطلاعاتی مدیریت (ویراست یازدهم)

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت کمی (جلد اول)

مدیریت کمی (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای اندازه گیری رضایت مشتری

روشهای اندازه گیری رضایت مشتری

ناشر: آمه
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت مشتری

مدیریت مشتری

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل خط مشی عمومی

تحلیل خط مشی عمومی

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری)

کج رفتاری (شکل گیری اقتصاد رفتاری)

ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها در سازمان ها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها در سازمان ها

ناشر: انتشارات مدیران
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

ناشر: آگه
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مذاکره

مذاکره

ناشر: قلم همت
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب بررسی مدیریت رسانه

بررسی مدیریت رسانه

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب شیوه تویوتا(14اصل مدیریت بزرگترین خودروساز جهان)

شیوه تویوتا(14اصل مدیریت بزرگترین خودروساز جهان)

ناشر: استاد کار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۶۰۰ تومان