منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » مدیریت

کتاب آزمون های آماری به زبان ساده

آزمون های آماری به زبان ساده

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب هنر فریب مهندسی اجتماعی

هنر فریب مهندسی اجتماعی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی مدیریت ساخت(خوردگی،مقابله با آن در سازه،جوش)

مهندسی مدیریت ساخت(خوردگی،مقابله با آن در سازه،جوش)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۶,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی مدیریت ساخت(مدیریت ،برنامه ریزی و اجرای کارگاه راهسازی)

مهندسی مدیریت ساخت(مدیریت ،برنامه ریزی و اجرای کارگاه راهسازی)

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد بلاک چین

اقتصاد بلاک چین

ناشر: انتشارات چالش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب هم آفرینی ارزش

هم آفرینی ارزش

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک برند

مدیریت استراتژیک برند

ناشر: ادیبان روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کلیات علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

قیمت : ۱۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۴,۶۰۰ تومان

کتاب ایده سازی پیشرفت

ایده سازی پیشرفت

ناشر: انتشارات آدینه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب فرصت هوشیاری،کارآفرینی

فرصت هوشیاری،کارآفرینی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت فروش فروشگاهی

مدیریت فروش فروشگاهی

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۵,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت تحول با رویکرد همبالی

مدیریت تحول با رویکرد همبالی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مدیرریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)

مدیرریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان