منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » توسعه

کتاب کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب توسعه کارکنان

توسعه کارکنان

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب مفهومی نو از توسعه

مفهومی نو از توسعه

ناشر: انتشارات گلچین علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه

مدیریت توسعه

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه (از تئوری تا عمل)

مدیریت توسعه (از تئوری تا عمل)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

مدیریت توسعه (تحول سازمان به مثابه استراتژی توسعه)

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲,۹۵۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۶۵۵ تومان

کتاب پیشگامان توسعه

پیشگامان توسعه

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان