منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » توسعه

کتاب کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

کتاب جامع کارآفرینی و پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه کارکنان

توسعه کارکنان

ناشر: اندیشه های گوهربار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب مفهومی نو از توسعه

مفهومی نو از توسعه

ناشر: انتشارات گلچین علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه

مدیریت توسعه

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت توسعه (از تئوری تا عمل)

مدیریت توسعه (از تئوری تا عمل)

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:

قیمت: ۷,۶۰۰ تومان

کتاب مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

مدیریت فراملیتی و جهانی نگرش تطبیقی

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۲,۹۵۰ تومان

کتاب پیشگامان توسعه

پیشگامان توسعه

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان