منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » رفتار مصرف کننده

کتاب بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

بازاریابی و رفتار مصرف کننده از دیدگاه اسلام

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۳۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

قیمت : ۳۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۵۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده بین المللی

رفتار مصرف کننده بین المللی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مشتری مداری و رفتار مشتری

مشتری مداری و رفتار مشتری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه ای

درآمدی بر اخلاق حرفه ای

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده (عوامل درونی و بیرونی)

رفتار مصرف کننده (عوامل درونی و بیرونی)

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان