منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » رفتار مصرف کننده

کتاب رفتار مصرف کننده بین المللی

رفتار مصرف کننده بین المللی

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب مشتری مداری و رفتار مشتری

مشتری مداری و رفتار مشتری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر اخلاق حرفه ای

درآمدی بر اخلاق حرفه ای

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان