منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » کاربرد کامپیوتر

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS

مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS به دو روش گرافیکی و ماکرونویسی بر پایه APDL

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

ناشر: انتشارات بیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش SAFE 2014

آموزش SAFE 2014

ناشر: آرین مهر
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان