منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » کاربرد کامپیوتر

کتاب مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS

مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS به دو روش گرافیکی و ماکرونویسی بر پایه APDL

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی

نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

ناشر: انتشارات بیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش SAFE 2014

آموزش SAFE 2014

ناشر: آرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی نرم افزار اجزاء محدود ADINA

مرجع کاربردی نرم افزار اجزاء محدود ADINA

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

روش های تولید کامپوزیت های زمینه آلومینیومی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب کامپوزیت های زمینه فلزی

کامپوزیت های زمینه فلزی

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ماشینکاری کامپوزیت ها

ماشینکاری کامپوزیت ها

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS v15.0 در مهندسی زلزله و سازه

راهنمای کاربردی نرم افزار ANSYS v15.0 در مهندسی زلزله و سازه

ناشر: انتشارات فرشچی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد نرم افزار OpenSees در مدلسازی و تحلیل سازه ها

کاربرد نرم افزار OpenSees در مدلسازی و تحلیل سازه ها

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه های خاکی در PLAXIS

مدلسازی مکانیکی و دینامیکی سازه های خاکی در PLAXIS

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب دینامیک سازه ها با SAP2000

دینامیک سازه ها با SAP2000

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان