منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » کاربرد کامپیوتر

کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه etabs 2016

تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه etabs 2016

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۹۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS

مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS به دو روش گرافیکی و ماکرونویسی بر پایه APDL

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات ساختمانی با نرم  افزارهای SAFE2014 & ETABS2015

محاسبات ساختمانی با نرم افزارهای SAFE2014 & ETABS2015

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی

نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

مرجع کاربردی و تمرینی AutoCAD 2016

ناشر: انتشارات بیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش SAFE 2014

آموزش SAFE 2014

ناشر: آرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی نرم افزار اجزاء محدود ADINA

مرجع کاربردی نرم افزار اجزاء محدود ADINA

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

آموزش کاربردی SAP با پرژه های عملی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان