منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » کاربرد کامپیوتر

کتاب ETABS 2016+SAZE90 راهنمای جامع برای دانشجویان و مهندسین سازه جلد 1

ETABS 2016+SAZE90 راهنمای جامع برای دانشجویان و مهندسین سازه جلد 1

ناشر: انتشارات نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب فراتر از آردوینو (آموزش AVR به کمک آردوینو)

فراتر از آردوینو (آموزش AVR به کمک آردوینو)

ناشر: انتشارات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب TEKLA STRCTURES 2016 TO 2018

TEKLA STRCTURES 2016 TO 2018

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه etabs 2016

تحلیل و طراحی پروژه های کاربردی با برنامه etabs 2016

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۹۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

آموزش جامع نرم افزار Sewer Cad

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

راهنمای جامع نرم افزار PLAXIS

ناشر: علم عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS

مقدمه ای برمدلسازی وشبیه سازی درنرم افزارANSYS به دو روش گرافیکی و ماکرونویسی بر پایه APDL

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

خودآموز مدلسازی با نرم افزار Tekla Structures

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:

قیمت : ۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۶,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات ساختمانی با نرم  افزارهای SAFE2014 & ETABS2015

محاسبات ساختمانی با نرم افزارهای SAFE2014 & ETABS2015

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی

نرم افزار ETABS 2015 زیر ذره بین - طراحی ساختمان های فولادی جلد اول

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳۹,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

آموزش گام به کام نرم افزار Tekla Structure - به روش انجام پروژه

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان