منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » تجزیه تحلیل

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سیستم ها

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

ناشر: انتشارات مروارید
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان