منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت، اقتصاد و حسابداری » مدیریت » تجزیه تحلیل

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها (تفکر سیستمی)

تجزیه و تحلیل سیستم ها (تفکر سیستمی)

ناشر: انتشارات ققنوس
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها

ناشر: انتشارات مروارید
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم اطلاعات مدیریت

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۹۱۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: انتشارات دات
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (تحلیل و مدلسازی)

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها (تحلیل و مدلسازی)

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۹۱۰ تومان

کتاب روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت

روش بررسی و تحلیل مسائل مدیریت

ناشر: انتشارات صفار
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان