منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » تجزیه تحلیل

کتاب تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی  پلتفرمی برای معماری کسب و کار

تفکر سیستمی مدیریت آشفتگی و پیچیدگی پلتفرمی برای معماری کسب و کار

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سیستم ها

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: بازتاب
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت چرخه بهبود بهره وری

مدیریت چرخه بهبود بهره وری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

بهره وری - اصول، مبانی و روش های اندازه گیری

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

راهنمای بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

ناشر: نشر هستان
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

ناشر: آیلار
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی سیستم ها

تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

روش های نوین تحلیل و طراحی سیستم ها

ناشر: انتشارات نیاز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - ویرایش دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان