منو های سمت راست

کتاب ها » مدیریت » سیستم اطلاعات مدیریت

کتاب صادرات گام به گام

صادرات گام به گام

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)

سیستم داینامیک (کاربردی از تفکر سیستمی)

ناشر: سازمان مدیریت صنعتی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت

جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت - نگرش راهبردی

سیستمهای اطلاعات مدیریت - نگرش راهبردی

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت

سیستم های اطلاعات مدیریت

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - جلد دوم

سیستم های اطلاعاتی حسابداری - جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان