منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » طراحی اجزاء ماشین

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (2)

تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (2)

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین (ویراست نهم)

طراحی اجزاء ماشین (ویراست نهم)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین (طراحی در مهندسی مکانیک)

طراحی اجزاء ماشین (طراحی در مهندسی مکانیک)

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان