منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » طراحی اجزاء ماشین

کتاب مرجع کاربردی مدیریت چرخه عمرمحصول (PLM) با نرم افزارهای CATIA.V6  &  ENOVIA.V6 جلد اول

مرجع کاربردی مدیریت چرخه عمرمحصول (PLM) با نرم افزارهای CATIA.V6 & ENOVIA.V6 جلد اول

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل طراحی اجزاء ماشین شیگلی - ویراست نهم (1و2)

تشریح کامل مسایل طراحی اجزاء ماشین شیگلی - ویراست دهم

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۳۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۳,۷۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین (1) - ویراست نهم

تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین (1) - ویراست نهم

ناشر: انتشارات فن آذر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۸۵۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین (2) - ویراست هستم

طراحی اجزای ماشین (2) - ویراست هستم

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزای ماشین (1) - ویراست هشتم

طراحی اجزای ماشین (1) - ویراست هشتم

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین - جلد دوم (ویراست هفتم)

طراحی اجزاء ماشین - جلد دوم (ویراست هفتم)

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین - جلد یکم (ویراست هفتم)

طراحی اجزاء ماشین - جلد یکم (ویراست هفتم)

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین - 1

تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین - 1

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین - 2

تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین - 2

ناشر: آشینا
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (2)

تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (2)

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد اول - ویراست نهم)

تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد اول - ویراست نهم)

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد اول)

تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد اول)

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد دوم)

تشریح کامل مسائل طراحی اجزاء ماشین (جلد دوم)

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین (ویراست نهم)

طراحی اجزاء ماشین (ویراست نهم)

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی اجزاء ماشین (طراحی در مهندسی مکانیک)

طراحی اجزاء ماشین (طراحی در مهندسی مکانیک)

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان