منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » دینامیک ماشین

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلداول

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی

بررسی رفتارهیدرودینامیکی شناورهای پروازی جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب تعمیرموتوروگیربکس اتومبیل های سواری بنزینی

تعمیرموتوروگیربکس اتومبیل های سواری بنزینی

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های نیوماتیک وهیدرولیک و اصول طراحی مدارات صنعتی

سیستم های نیوماتیک وهیدرولیک و اصول طراحی مدارات صنعتی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل سینماتیک و دینامیک ماشینها

تشریح کامل مسائل سینماتیک و دینامیک ماشینها

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین ها

سینماتیک و دینامیک ماشین ها

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین و مسائل منتخب

دینامیک ماشین و مسائل منتخب

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۴۴۰ تومان

کتاب مکانیزم و دینامیک ماشینها

مکانیزم و دینامیک ماشینها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشین

سینماتیک و دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات ماندگار
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین

دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب تست های تالیفی و آزمون دینامیک ماشین

تست های تالیفی و آزمون دینامیک ماشین

ناشر: انتشارات پوران پژوهش
نویسنده:

قیمت : ۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۱۲۰ تومان

کتاب دینامیک (ویراست ششم)

دینامیک (ویراست ششم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب دینامیک ماشین ها (به انضمام راهنمای استفاده از نرم افزار Working Model)

دینامیک ماشین ها (به انضمام راهنمای استفاده از نرم افزار Working Model)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب سینماتیک و دینامیک ماشینها

سینماتیک و دینامیک ماشینها

ناشر: نشر آمون
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشینها (مارتین)

تشریح مسائل سینماتیک و دینامیک ماشینها (مارتین)

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان