منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی مکانیک » مکانیک سیالات

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 1 - ویراست چهارم

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 1 - ویراست چهارم

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 2 - ویراست نهم

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 2 - ویراست نهم

ناشر: انتشارات علمیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 1 - ویراست نهم

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات 1 - ویراست نهم

ناشر: انتشارت علمیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات - ویرایش نهم

مکانیک سیالات - ویرایش نهم

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب متمم مکانیک سیالات - ویرایش نهم جلد دوم

متمم مکانیک سیالات - ویرایش نهم جلد دوم

ناشر: انتشارات سپاهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب پدیده اغتشاش در سیالات

پدیده اغتشاش در سیالات

ناشر: انتشارات سرونگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۳۲۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات - ویرایش ششم

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات - ویرایش ششم

ناشر: انتشارات فرهنگ متین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات مبانی و کاربردها - جلد دوم (ویرایش بین المللی)

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها - جلد دوم (ویرایش بین المللی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات مبانی و کاربردها - جلد اول (ویرایش بین المللی)

مکانیک سیالات مبانی و کاربردها - جلد اول (ویرایش بین المللی)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات (جلد اول) - با اصطلاحات جدید

مکانیک سیالات (جلد اول) - با اصطلاحات جدید

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات (هیدرولیک مقدماتی)

مکانیک سیالات (هیدرولیک مقدماتی)

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات فاکس - جلد دوم . ویرایش ششم

تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات فاکس - جلد دوم . ویرایش ششم

ناشر: انتشارات سخنکده
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان