منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی مکانیک » مکانیک سیالات

کتاب نانو سیالات و روانکارها

نانو سیالات و روانکارها

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب غیر ماندگاری سیال در سیستم ها جلد اول مفاهیم پایه ها

غیر ماندگاری سیال در سیستم ها جلد اول مفاهیم پایه ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب غیر ماندگاری سیال درسیستم ها جلد دوم کاربردها

غیر ماندگاری سیال درسیستم ها جلد دوم کاربردها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب اندازه گیری و محاسبات جریان سیالات

اندازه گیری و محاسبات جریان سیالات

ناشر: ایده نگار
نویسنده:

قیمت : ۹۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۷,۳۰۰ تومان

کتاب مبانی علوم حرارت - سیالات

مبانی علوم حرارت - سیالات

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۳۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات - ویراست هفتم

مکانیک سیالات - ویراست هفتم

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات - جلد دوم (فصل 7 تا 11)

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات - جلد دوم (فصل 7 تا 11)

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات - برای دانشجویان علوم دریایی، علوم پایه، فنی مهندسی

مکانیک سیالات - برای دانشجویان علوم دریایی، علوم پایه، فنی مهندسی

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات 2 - ویرایش هفتم

مکانیک سیالات 2 - ویرایش هفتم

ناشر: نشر صدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و تشریح مسائل مکانیک سیالات - جلد دوم . ویرایش ششم

تحلیل و تشریح مسائل مکانیک سیالات - جلد دوم . ویرایش ششم

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات - ویرایش ششم . چاپ چهارم

مکانیک سیالات - ویرایش ششم . چاپ پنجم

ناشر: انتشارات نما
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک سیالات پیشرفته (جریان سیال لزج) - چاپ سوم

مکانیک سیالات پیشرفته (جریان سیال لزج) - چاپ سوم

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مبانی مکانیک سیالات پیشرفته - ویرایش سوم

مبانی مکانیک سیالات پیشرفته - ویرایش سوم

ناشر: علوم پویا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان