منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب تعمیرکاروسایل گازسوزخانگی

تعمیرکاروسایل گازسوزخانگی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک آماری به روش ساده

مکانیک آماری به روش ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب زهکشی جدید

زهکشی جدید

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب انسان در اسلام

انسان در اسلام

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب پکیج های حرارتی

پکیج های حرارتی

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

مهندسی کنترل (ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان