منو های سمت راست

کتاب ها » متفرقه

کتاب تعمیرکاروسایل گازسوزخانگی

تعمیرکاروسایل گازسوزخانگی

ناشر: انتشارات کیفیت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک آماری به روش ساده

مکانیک آماری به روش ساده

ناشر: انتشارات دانشگاه شاهد
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب زهکشی جدید

زهکشی جدید

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب انسان در اسلام

انسان در اسلام

ناشر: انتشارات معارف
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب پکیج های حرارتی

پکیج های حرارتی

ناشر: نشر دانشگاهی کیان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

مهندسی کنترل (ویرایش چهارم)

ناشر: انتشارات نص
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان