منو های سمت راست

کتاب ها » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » روش تحقیق

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق برای علوم رفتاری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

ناشر: انتشارات عدالت نوین
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق درمهندسی

روش تحقیق درمهندسی

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب اصول روش تحقیق

اصول روش تحقیق

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان