منو های سمت راست

کتاب ها » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » روش تحقیق

کتاب روش تحقیق در علوم انسانی

روش تحقیق در علوم انسانی

ناشر: انتشارات سیاهرد
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع مقاله نویسی ISI (بسته آموزش حرفه ای مقاله نویسی )

راهنمای جامع مقاله نویسی ISI (بسته آموزش حرفه ای مقاله نویسی )

ناشر: انتشارات راشدین
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی

مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب روش های تحقیق برای علوم رفتاری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

ناشر: انتشارات عدالت نوین
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق درمهندسی

روش تحقیق درمهندسی

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب اصول روش تحقیق

اصول روش تحقیق

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان