منو های سمت راست

کتاب ها » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » روش تحقیق

کتاب مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

ناشر: انتشارات دانشگاه کردستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی

مصاحبه به عنوان یک روش پژوهش کیفی

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب روش های تحقیق برای علوم رفتاری

روش های تحقیق برای علوم رفتاری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق در حسابداری

روش تحقیق در حسابداری

ناشر: انتشارات عدالت نوین
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش تحقیق درمهندسی

روش تحقیق درمهندسی

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی

ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب اصول روش تحقیق

اصول روش تحقیق

ناشر: جهان جام جم
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

شیوه های پژوهش اجتماعی:رویکرد های کیفی وکمی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

طرح پژوهش (رویکردهای کمی- کیفی وشیوه ترکیبی)

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

شیوه های پژوهش اجتماعی رویکرد های کیفی وکمی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب روشهای پژوهش اجتماعی رویکرد های کمی وکیفی جلد دوم

روشهای پژوهش اجتماعی رویکرد های کمی وکیفی جلد دوم

ناشر: انتشارات ترمه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق کیفی

روش های تحقیق کیفی

ناشر: انتشارات کتاب مهربان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی پژوهش کیفی فنون مراحل تولید نظریۀ زمینه ای

مبانی پژوهش کیفی فنون مراحل تولید نظریۀ زمینه ای

ناشر: انتشارات نشرنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان