منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » اجزاء محدود

کتاب کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک

کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک

کاربرد روش المان محدود در مهندسی ژئوتکنیک

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجزای محدود جلد دوم

روش های اجزای محدود جلد دوم

ناشر: انتشارات ماه نویسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده

روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده

ناشر: انتشارات تمثیل
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی - با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی - با استفاده از نرم افزار ABAQUS

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۴۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش های عناصر محدود جلد1

روش های عناصر محدود جلد1

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب روش اجزاء محدود

روش اجزاء محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۲۵۰ تومان

کتاب روش المان های محدود

روش المان های محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب روش اجزا محدود

روش اجزا محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۹۵۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۲۵۵ تومان

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی

روش اجزای محدود در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۵۳۰ تومان

کتاب روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل اجزای محدود

تحلیل اجزای محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱,۰۰۰ تومان