منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » اجزاء محدود

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود جلد دوم

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجزای محدود جلد دوم

روش های اجزای محدود جلد دوم

ناشر: انتشارات ماه نویسان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان

راهنمای مسائل روش اجزای محدود لوگان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده

روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده

ناشر: انتشارات تمثیل
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی - با استفاده از نرم افزار ABAQUS

مدلسازی عددی سدهای بتنی وزنی - با استفاده از نرم افزار ABAQUS

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود (جلد اول)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

مقدمه ای بر روش اجزاء محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های عناصر محدود جلد1

روش های عناصر محدود جلد1

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب روش اجزاء محدود

روش اجزاء محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش المان های محدود

روش المان های محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب روش اجزا محدود

روش اجزا محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۹۵۰ تومان

کتاب روش اجزای محدود در مهندسی

روش اجزای محدود در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات

روش اجزای محدود در تحلیل ارتعاشات

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل اجزای محدود

تحلیل اجزای محدود

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۰ تومان