منو های سمت راست

کتاب ها » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » مطبوعات، مقاله نویسی و رسانه ها

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم

چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب فن رساله نویسی

فن رساله نویسی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش-پژوهشگری وپژوهشنامه نویسی (جلد اول)

پژوهش-پژوهشگری وپژوهشنامه نویسی (جلد اول)

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش- پژوهش گری وپژوهشنامه نویسی (جلد دوم)

پژوهش- پژوهش گری وپژوهشنامه نویسی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقاله وگزارش نویسی

مقاله وگزارش نویسی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۶,۵۰۰ تومان

کتاب شیوه های اطلاع رسانی

شیوه های اطلاع رسانی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب هنر و ارتباطات

هنر و ارتباطات

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب رسانه های تصویری و فرهنگ

رسانه های تصویری و فرهنگ

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب رسانه های الکترونیک

رسانه های الکترونیک

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان