منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » مطبوعات، مقاله نویسی و رسانه ها

چگونه یک مقاله ISI بنویسیم

ناشر: فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع مقاله نویسی ISI (بسته آموزش حرفه ای مقاله نویسی )

راهنمای جامع مقاله نویسی ISI (بسته آموزش حرفه ای مقاله نویسی )

ناشر: انتشارات راشدین
نویسنده:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

روش پژوهش و گزارش نویسی در مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون نقادی

اصول و فنون نقادی

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

نوشته علمی=تفکر درباره کلمات

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای تدوین مقالات علمی ترویجی علمی پژوهشی و ISI

راهنمای تدوین مقالات علمی ترویجی علمی پژوهشی و ISI

ناشر: کانون نشرعلوم
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم

چگونه مقاله پژوهشی بنویسیم

ناشر: انتشارات شباهنگ
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب فن رساله نویسی

فن رساله نویسی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب 25 اصل اساس در مقاله نویسی (ویژه رشته علوم انسانی)

25 اصل اساس در مقاله نویسی (ویژه رشته علوم انسانی)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب پژوهش-پژوهشگری وپژوهشنامه نویسی (جلد اول)

پژوهش-پژوهشگری وپژوهشنامه نویسی (جلد اول)

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب پژوهش- پژوهش گری وپژوهشنامه نویسی (جلد دوم)

پژوهش- پژوهش گری وپژوهشنامه نویسی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب مقاله وگزارش نویسی

مقاله وگزارش نویسی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب کلیات پژوهش

کلیات پژوهش

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب شیوه های اطلاع رسانی

شیوه های اطلاع رسانی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان