منو های سمت راست

کتاب ها » کتابهای عمومی، روانشناسی و جامعه شناسی » کتابهای عمومی » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » جامعه شناسی

کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن های سوال های به جا

راهنمای تفکر نقادانه پرسیدن های سوال های به جا

ناشر: انتشارات مینوخرد
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی فضاها و مکان های سالم

طراحی فضاها و مکان های سالم

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی نوین ارتباطات

جامعه شناسی نوین ارتباطات

ناشر: اطلاعات
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب نگارش پژوهشنامه های تحصیلی

نگارش پژوهشنامه های تحصیلی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی

کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی

کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب نظریه پردازی داده بنیاد با Nvivo8

نظریه پردازی داده بنیاد با Nvivo8

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت : ۸,۱۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

ناشر: انتشارت ویرایش
نویسنده:

قیمت : ۲,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۹۸۰ تومان

کتاب طرح و پایان نامه نویسی

طرح و پایان نامه نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای نگارش پایان نامه

ناشر: انتشارات آترین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب روش های تحقیق و نگارش پایان نامه

روش های تحقیق و نگارش پایان نامه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شناخت روش علمی - در علوم رفتاری

شناخت روش علمی - در علوم رفتاری

ناشر: سمت
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب روش تدوین پایان نامه - کارشناسی ارشد و دکتری

روش تدوین پایان نامه - کارشناسی ارشد و دکتری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی

مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مددکاری اجتماعی

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان