منو های سمت راست

کتاب ها » جامعه، جامعه شناسی و روابط عمومی » جامعه شناسی

کتاب شهرها برای مردم نه برای سوداگری

شهرها برای مردم نه برای سوداگری

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی نوین ارتباطات

جامعه شناسی نوین ارتباطات

ناشر: اطلاعات
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب نگارش پژوهشنامه های تحصیلی

نگارش پژوهشنامه های تحصیلی

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی

کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی

کاربرد آمار استنباطی در پژوهش اجتماعی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه پردازی داده بنیاد با Nvivo8

نظریه پردازی داده بنیاد با Nvivo8

ناشر: انتشارات دانشگاه امام رضا (ع)
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

مقدمات روشهای مطالعه و پژوهش

ناشر: انتشارت ویرایش
نویسنده:

قیمت: ۲,۲۰۰ تومان

کتاب طرح و پایان نامه نویسی

طرح و پایان نامه نویسی

ناشر: انتشارات جامعه شناسان
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای نگارش پایان نامه

راهنمای نگارش پایان نامه

ناشر: انتشارات آترین
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷,۰۰۰ تومان

کتاب شناخت روش علمی - در علوم رفتاری

شناخت روش علمی - در علوم رفتاری

ناشر: انتشارات سمت
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی

مقدمه ای بر اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی مددکاری اجتماعی

مبانی مددکاری اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۳,۲۰۰ تومان