منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » تبلیغات

کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جامعه شناسی تبلیغات

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب منشورجهانی اخلاق گردشگری

منشورجهانی اخلاق گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب تبلیغات و فرهنگ - مرزهای تعامل و تقابل

تبلیغات و فرهنگ - مرزهای تعامل و تقابل

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب بنیان طراحی تبلیغات خلاق

بنیان طراحی تبلیغات خلاق

ناشر: انتشارات فرهنگستان میردشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات

راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب روان شناسی تبلیغات

روان شناسی تبلیغات

ناشر: انتشارات سوره مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری

مدیریت راهبردی نام تجاری

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب چگونه تیزر (آگهی تبلیغاتی) بسازیم - TIZER

چگونه تیزر (آگهی تبلیغاتی) بسازیم - TIZER

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه

شیوه تهیه پژوهشنامه

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب روش تهیۀ پژوهشگاه (ویرایش سوم)

روش تهیۀ پژوهشگاه (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب تبلیغات به زبان آدمیزاد

تبلیغات به زبان آدمیزاد

ناشر: انتشارات هیرمند
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان