منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » تبلیغات

کتاب کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا

کمپین تبلیغاتی بازرگانی از ایده تا اجرا

ناشر: بازرگانی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روابط عمومی و تبلیغات(همراه با مباحث جدید کاربردی)

روابط عمومی و تبلیغات(همراه با مباحث جدید کاربردی)

ناشر: انتشارات بهجت
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی تبلیغات

جامعه شناسی تبلیغات

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب منشورجهانی اخلاق گردشگری

منشورجهانی اخلاق گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب تبلیغات و فرهنگ - مرزهای تعامل و تقابل

تبلیغات و فرهنگ - مرزهای تعامل و تقابل

ناشر: انتشارات سیته
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نمایشگاه های تجاری - اصول و شیوه های مدیریت

نمایشگاه های تجاری - اصول و شیوه های مدیریت

ناشر: ایده خلاقیت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول و فنون تبلیغ

اصول و فنون تبلیغ

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب بنیان طراحی تبلیغات خلاق

بنیان طراحی تبلیغات خلاق

ناشر: انتشارات فرهنگستان میردشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات

راهنمای کلیدی بازاریابی و تبلیغات

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب تبلیغات - از تئوری تا عمل

تبلیغات - از تئوری تا عمل

ناشر: انتشارات نگاه دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تبلیغات تجاری - اصول و شیوه های عمل

تبلیغات تجاری - اصول و شیوه های عمل

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب روان شناسی تبلیغات

روان شناسی تبلیغات

ناشر: انتشارات سوره مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۳۱۰ تومان

کتاب مدیریت راهبردی نام تجاری

مدیریت راهبردی نام تجاری

ناشر: انتشارات مبلغان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب چگونه تیزر (آگهی تبلیغاتی) بسازیم - TIZER

چگونه تیزر (آگهی تبلیغاتی) بسازیم - TIZER

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب شیوه تهیه پژوهشنامه

شیوه تهیه پژوهشنامه

ناشر: انتشارات فوژان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب روش تهیۀ پژوهشگاه (ویرایش سوم)

روش تهیۀ پژوهشگاه (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دوران
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان