منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » هنر آشپزی و پذیرایی

کتاب مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی

مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب آیین تشریفات شیوۀ رفتار

آیین تشریفات شیوۀ رفتار

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب کنترل هزینه غذاونوشابه

کنترل هزینه غذاونوشابه

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب کافی شاپ البرز

کافی شاپ البرز

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب هنر شیرینی پزی 1 و 2

هنر شیرینی پزی 1 و 2

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب مهماندار

مهماندار

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش علم و هنر قصابی

آموزش علم و هنر قصابی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان