منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » هنر آشپزی و پذیرایی

کتاب مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی

مهمان داری و مهمان نوازی ایرانی

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب آیین تشریفات شیوۀ رفتار

آیین تشریفات شیوۀ رفتار

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب کنترل هزینه غذاونوشابه

کنترل هزینه غذاونوشابه

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 5 - راهنمای تربیت آشپز و سرآشپز

آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 5 - راهنمای تربیت آشپز و سرآشپز

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب کافی شاپ البرز

کافی شاپ البرز

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب هنر شیرینی پزی 1 و 2

هنر شیرینی پزی 1 و 2

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب پیشخوان در واحدهای اقامتی - اصول و مبانی فرانت آفیس

پیشخوان در واحدهای اقامتی - اصول و مبانی فرانت آفیس

ناشر: آهنگ قلم
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 2 - راهنمای تربیت خانه دار (برای هتل ها)

آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 2 - راهنمای تربیت خانه دار (برای هتل ها)

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 1 - راهنمای تربیت میزبان

آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم 1 - راهنمای تربیت میزبان

ناشر: انتشارات سیمین
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت غذا و نوشیدنی ها

مدیریت غذا و نوشیدنی ها

قیمت : ۳۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب مهماندار

مهماندار

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش علم و هنر قصابی

آموزش علم و هنر قصابی

ناشر: انتشارات مبنای خرد
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان