منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » طیف سنجی

کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد اول)

اصول تجزیه دستگاهی (جلد اول)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب اصول تجزیه دستگاهی (جلد دوم)

اصول تجزیه دستگاهی (جلد دوم)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب کاربرد طیف سنجی دی الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل

کاربرد طیف سنجی دی الکتریک در تولید و بررسی خواص بیودیزل

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کروماتوگرافی و طیف سنجی

کروماتوگرافی و طیف سنجی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی اسپکتروسکوپی NMR یک و دو بعدی (ویرایش پنجم)

مبانی اسپکتروسکوپی NMR یک و دو بعدی (ویرایش پنجم)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی امپدانس

طیف سنجی امپدانس

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب روش های طیف سنجی و بررسی خواص نوری نانو مواد

روش های طیف سنجی و بررسی خواص نوری نانو مواد

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آشکارسازی و اندازه گیری تابش (جلد اول)

آشکارسازی و اندازه گیری تابش (جلد اول)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فیزیک طیف های اپتیکی فیلم نازک

مقدمه ای بر فیزیک طیف های اپتیکی فیلم نازک

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی پیشرفته

طیف سنجی پیشرفته

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

ناشر: دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی در شیمی آلی

مبانی طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان