منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » طیف سنجی

کتاب مقدمه ای بر فیزیک طیف های اپتیکی فیلم نازک

مقدمه ای بر فیزیک طیف های اپتیکی فیلم نازک

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی پیشرفته

طیف سنجی پیشرفته

ناشر: انتشارات علوم پویا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

مبانی طیف سنجی اتمی و مولکولی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی در شیمی آلی

مبانی طیف سنجی در شیمی آلی

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

طیف سنجی مولکولی (اصول وروشهای جدید)

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر طیف سنجی (ویراست چهارم)

مقدمه ای بر طیف سنجی (ویراست چهارم)

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی

مبانی طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته یک و دو بعدی

ناشر: انتشارات گسترش علوم پایه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طیف سنجی تشدید مغناطیسی - هسته ای یک بعدی و دوبعدی

طیف سنجی تشدید مغناطیسی - هسته ای یک بعدی و دوبعدی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان

کتاب اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

اصول و کاربردهای طیف سنجی فلورسانس

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب NMR - از طیف تا ساختار

NMR - از طیف تا ساختار

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۳,۷۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۳۳۰ تومان

کتاب مبانی طیف سنجی مولکولی

مبانی طیف سنجی مولکولی

ناشر: انتشارات به نشر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب روش های طیف سنجی در شیمی آلی

روش های طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

اصول و کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

راهنمای اصول بنیانی و مبانی محاسبات در مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب نگرشی بر طیف سنجی

نگرشی بر طیف سنجی

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان