منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » انرژی ها » انرژی

کتاب اقتصاد انرژی

اقتصاد انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب انرژی های نو و تجدید پذیر - انرژی باد

انرژی های نو و تجدید پذیر - انرژی باد

ناشر: برگا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های انرژی پیشرفته

سیستم های انرژی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۹۴۰ تومان

کتاب انرژی باد

انرژی باد

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۲,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۶۱۰ تومان

کتاب احتراق (ویرایش سوم)

احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۳۱۰ تومان

کتاب سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت و احتراق مهندسی

سوخت و احتراق مهندسی

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت و انرژی

سوخت و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اثرات پدیده انفجار بر روی مواد (اصول مهندسی انفجار)

اثرات پدیده انفجار بر روی مواد (اصول مهندسی انفجار)

ناشر: انتشارات یا مهدی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب پیشرانه ها و مواد منفجره - گرمایشی احتراق

پیشرانه ها و مواد منفجره - گرمایشی احتراق

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مکانیک انفجار

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب گوگرد

گوگرد

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۶۷۰ تومان

کتاب مگاوات و مگاتن

مگاوات و مگاتن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان