منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » انرژی ها » انرژی

کتاب انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۶۷۰ تومان

کتاب مگاوات و مگاتن

مگاوات و مگاتن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

ناشر: انتشارات دایره صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فناوری انرژی

فناوری انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب انرژی جایگزین

انرژی جایگزین

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب انرژی های نو - انرژی برای آینده ای پایدار

انرژی های نو - انرژی برای آینده ای پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب پیل های سوختی - انرژی سبز

پیل های سوختی - انرژی سبز

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۱۶۰ تومان

کتاب انرژی و آینده

انرژی و آینده

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی انرژی

برنامه ریزی انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب تونل انرژی

تونل انرژی

ناشر: انتشارات پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب شیوه ارائه مطالب علمی - فنی

شیوه ارائه مطالب علمی - فنی

ناشر: انتشارات جلوه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان